Month: May 2023

Friesland College 2019 (afgerond)

Invoeren van Werken met Resultaatverantwoordelijke Teams Ongeveer 50 onderwijsteams, verdeeld over verschillende domeinen, gingen werken vanuit het concept Resultaatverantwoordelijkheid. Als innovatiebegeleider heb ik twee instrumenten ingevoerd ter ondersteuning van deze teams: het werken met Teamcoaches, niet zijnde leidinggevenden en het werken met een teamplan, ten dienste van de ontwikkeling van het team en haar resultaten.