Author name: Inno-veren

Piter Jelles Montessori en !mpuls 2023 (in uitvoering)

Hier is de opdracht het onderwijs zo te ontwerpen dat school en wereld meer met elkaar verbonden worden. Het doel is om docenten en leerlingen te laten werken en leren vanuit een Innovatielab en met de ruimte buiten de school. Het ideaal is de SDG’s van de Verenigde Naties voelbaar te laten zijn in deze …

Piter Jelles Montessori en !mpuls 2023 (in uitvoering) Read More »

Friesland College 2019 (afgerond)

Invoeren van Werken met Resultaatverantwoordelijke Teams Ongeveer 50 onderwijsteams, verdeeld over verschillende domeinen, gingen werken vanuit het concept Resultaatverantwoordelijkheid. Als innovatiebegeleider heb ik twee instrumenten ingevoerd ter ondersteuning van deze teams: het werken met Teamcoaches, niet zijnde leidinggevenden en het werken met een teamplan, ten dienste van de ontwikkeling van het team en haar resultaten.